Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Bộ mũi ren lấy buloong ốc vít gãy