Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Bộ mũi ren lấy đầu ống nước và buloong ốc vít gãy