Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Đĩa cắt gạch khô