Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Mũi khoan đa năng