Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Mũi khoan kiếng