Mũi khoan - Đĩa cắt - Giũa - Đục : Mũi ren lấy đầu ống nước gãy