Kềm hay khoan là thiết bị cầm tay được sử dụng nhiều nhất trong bộ đồ dùng gia đình